Децата НЕ се раждат насилници

Резултатите на редица изследвания показват, че действията на насилие, извършени от деца често се коренят в история на малтретиране вкъщи или в общността. Напълно ясное е, че “жертвите” се намират в риск самите те да се превърнат в “насилници”. Проект “Заедно срещу насилието” търси отговори на някои фундаментални въпроси като например:

  • Какво считат младежите за насилническо поведение?
  • Кои са рисковите фактори за развитие на младежко насилие и кои са защитните?
  • Какъв е социалният контекст на феномена в три европейски общества и по какъв начин държавата възприема, третира и регулира тези въпроси?

diagram

Отговорите

Базирайки се на тези въпроси, екип от експерти ще търси отговори и ще представи конкретни препоръки за по-ефективна превенция на повторно насилие на деца, които ще бъдат разглеждани като лица, нуждаещи се от подкрепа.  Настоящият сайт ще разпространи резултатите от проекта.

brochure1_final brochure2_final Brochure3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *