Програма ДАФНЕ III

Програма Дафне III има за цел да допринесе за защитата на децата, младежите и жените от всички форми на насилие и да достигне високо ниво на благосъстояние, здраве и социално единство.

Нейни специфични цели са да допринесе за превенцията и борбата на всички форми на насилие, които се случват в публичната и частната сфера, включително сексуалната експлоатация и трафика на хора.

Програмата е основана с решение № 779/2007/ЕК на Европейския Парламент и на Съвета на 20.07.2007 г. за периода 2007-2013, за да осъществява превенция и борба с насилието срещу деца, младежи и жени, както и да предпазва жертви и рискови групи(Програма ДАФНЕ III) като част от общата програма за Основните права и правосъдие.

Фокусът на програма ДАФНЕ III е върху:

  • Подкрепа и окуражаване на неправителствени и други организации, които са активни в тази област;
  • Създаване и прилагане на целеви дейности за повишаване на информираността по тези теми;
  • Разпространение на резултати, получени по предишните програми ДАФНЕ;
  • Идентифициране и увеличаване на дейностите, допринасящи за позитивно отношение към хора в риск от насилие;
  • Създаване и подкрепа на мултидисциплинарни мрежи;
  • Подкрепа на увеличаването на знанието и обмена на информация за добри практики;
  • Създаване и тестване на обучителни материали за повишаване информираността, както и допълване, и адаптиране на онези материали, които са вече достъпни;
  • Изучаване на феномени, свързани с насилието и неговото влияние;
  • Създаване и прилагане на подкрепящи програми за жертви и хора в риск от насилие, както и програми за работа с извършители на насилие.

Можете да намерите повече информация за програма ДАФНЕ III на уебсайта на Европейската Комисия: http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *