Бюлетини

След около година прекъсване ФИЦЕ бюлетина отново се завърна! Бюлетинът ще продължи да бъде професионално четиво, което да ви информира за нови практики, събития, различни инициативи и проекти за децата и семействата. Екипът на ФИЦЕ-България винаги е отворен за вашите мнения, коментари, статии и материали, които ще намерят място в бюлетина. През 2014 г. ФИЦЕ бюлетинът ще има три издания, които ще акцентират върху темата за насилието като противообществена проява, извършвана от деца. Ще бъдат представени феноменът „противообществена проява“, изследвания на факторите, които влияят върху извършването на насилие, ефективността на системата от услуги за подкрепа на извършителите и техните семейства, препоръки за повишаване на тяхната ефективност.

Това са и част от дейностите по проект „Заедно срещу насилието“, който се изпълнява от ФИЦЕ-България в партньорство с Фондация Резилиз, Испания и Федерален съюз на възпитателните общности, Австрия, финансиран от програма ДАФНЕ на Европейската комисия. Бюлетинът ще бъде публикуван и на интернет страницата на проекта www.tav-eu.org

Бюлетин Януари 2014

brochure1_final • Проект “Заедно срещу насилието”
• Описание на системата за борба с детското девиантно и делинквентно поведение в България
• Анализ на системата за превенция и борба с насилието сред малолетни извършители. Практики от Каталуния
• Системата за работа с деца и насилие в Австрия
• Проект „Нови перспективи“
• Проект „Аз мога – дай ми шанс“
• Вълшебният свят на Ремелка или специално внимание за всяко дете

devider

Бюлетин Юни 2014

brochure2_final ● Приемане на новия стратегически план на ФИЦЕ за 2014-2020г.
● Новини за обученията, които се провеждат от образователен център “Трейс”ЕООД
● Представяне на книгата “Помощ и наказание – вървят ли заедно?”
● Резултати по проект “Заедно срещу насилието” -Правен доклад, отнасящ се до деца, извършители на насилие в Австрия
● Изследване на УНИЦЕФ на тема “Насърчаване на равен достъп до правосъдие за всички деца”
● Успешно начало на проект “Подкрепа на младежкото участие в България”
● Статия на тема “Системи за управление на качеството – връзка между теорията и практиката”
● Особеностите на социалната информатика в качеството и оценяването на грижите за деца
● Продължение на статията “Вълшебният свят на Ремелка или специално внимание за всяко дете” от миналия брой

Бюлетин Декември 2014

Brochure3
● Проведе се общо събрание на ФИЦЕ-България
● Представяне на резултати на проект “Заедно срещу насилието”. Можете да се запознаете с публикации от компендиум на проекта с изследвания и препоръки
● Проведе се Федерален съвет на ФИЦЕ-Интернешанъл в Барселона
● Представяне на нови знания за подкрепа и безопасност на децата-бежанци в България
● Можете да прочетете и за новите дейности на ГД “Заедно за децата” и по-специално изпълнението по проект “Детство за всички”
● Успешно приключи проект “TRAIN KOSOZIAL”, в който ФИЦЕ-България беше партньорска организация

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *