Препоръки

Препоръките по проекта са изготвени на английски език и можете да ги свалите по-долу:

RECOMMENDATIONS

Българският превод на препоръките ще бъде достъпен скоро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *