Испания 2014

 

Националната конференция в Испания по проект “Заедно срещу насилието”

Проектът “Заедно срещу насилието ” е финансиран от Европейската комисия по програма ДАФНЕ. Проектът е разработен в сътрудничество между организациите ФИЦЕ-България, фондация Резилис, Испания и Федерална асоциация на терапевтичните общности, Австрия и има за цел да се намали честотата на прояви на насилие от страна на деца и младежи.

invitation_cover_spain

В центровете за резидентни грижи за деца и юноши, насилието и агресията са често срещани случаи, които представляват голямо предизвикателство както за самите жертви, така и за техните семейства и професионалистите, които полагат грижи за настанените в тези центрове.

На националната конференция бяха представени резултатите от разработения проект, които се обсъдиха в испанския контекст. В допълнение бяха изложени заключителни препоръки.

Подробната Програма за Националната Конференция, която се проведе в Мадрид на 2-3 октомври 2014, може да бъде изтеглена в PDF формат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *