Проектът

„Заедно срещу насилието“ е проект на ФИЦЕ-България, който се реализира от декември месец 2012, с продължителност 24 месеца. Проектът се изпълнява в партньорство с фондация “Резилис” от Испания и “Федералната асоциация на терапевтичните общности на Австрия” като се финансира от Европейската комисия, програма ДАФНЕ JUST/2011/DAP/AG/3491.

Фокусът на проекта е върху превенция на случаите на повторно извършване на насилие от деца и младежи на възраст 14-18 години в България, Испания и Австрия. По проекта се извършват следните дейности:

  • Изследване и оценка на факторите, водещи до актове на насилие;
  • Описание на настоящите системи на съответните социални услуги и тяхната ефективност;
  • Подобряване на ефективността на услугите чрез подготвяне на предложения за промени.
  • Информиране на експертната общност с резултатите по проекта.

UE_MEDSPRING

Начало на проекта: 17.12.2012 – Край на проекта: 17.12.2014
Финансиране: EUR 272 955.12
Проектът се финансира по програма ДАФНЕ III
на Европейската Комисия

Съдържание за сваляне

logo1_previewЛого на проекта – Версия 1
Свалете лого на проекта в следните формат и размери :
JPG Format: 2000×2000 / 1024×1024 / 300×300 / 150×150
PNG Format: 2000×2000 / 1024×1024 / 300×300 / 150×150
EPS Format: 2000×2000 (File size: 15,4 MB)

logo2_previewЛого на проекта – Версия 2
Свалете лого на проекта в следните формат и размери:
JPG Format: 3000×1000 / 1024×341 / 300×100
PNG Format: 3000×1000 / 1024×341 / 300×100
EPS Format: 3000×1000 (File size: 20,6 MB)

* Моля запознайте се със споразумението за използване на лого, преди да използвате логата на проект “Заедно срещу насилието”  Споразумение за използване на лога на проект “Заедно срещу насилието”.