Кои сме ние

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца “ФИЦЕ-България”, фондация “Резилис” от Испания  и “Федерална асоциация на терапевтичните общности на Австрия”  са организации, работещи в сферата на предоставяне на резидентни и общностни услуги за деца и семейства в риск, както и за други групи. Трите организации са членове на Международната федерация на образователните общности – ФИЦЕ-Интернационал и неговата европейска структура – ФИЦЕ-Европа.
Партньорството между трите организации датира от 2010 г. и е свързано с работата с деца, с девиантно, делинквентно поведение и в конфликт със закона. Специална работна група бе създадена за подпомагане на експертните усилия за подобряване на работата с деца, извършващи повторно насилие. Това беше предпоставка за успешно сътрудничество, което оформи ясно проблемите и нуждите на настоящия проект.

Повече за организациите

fice_color Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца “ФИЦЕ-България” е българско юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през 2001 година, което действа като организация-майка. ФИЦЕ-България е част от ФИЦЕ-Интернационал, която съдържа повече от 30 ФИЦЕ секции в цял свят.

Прочетете повече

resilis_color Фондация “Резилис” е създадена като юридическо лице с нестопанска цел в Испания през 2006 година и е под ръководството на  Fundació Plataforma Educativa. Основната цел е да се създават и реализират проекти, програми и услуги за грижа на деца и младежи, които са социално изключени, в риск или се намират в сериозно затруднение.
Прочетете повече

tg_color“Федералната асоциация на терапевтичните общности на Австрия” е неправителствена организация, основана през 1999 година. Целите на организацията са да работи с индивида по отношение преодоляване на изоставяне, както и обучение на изоставени деца и младежи в структури от семеен тип.
Прочетете повече

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *